Pozvánka na klubový tenisový turnaj mixů TJ Břevnov 2018

Pozvánka na klubový tenisový turnaj mixů TJ Břevnov 2018

Vážení členové TO TJ Břevnov, vážené tenistky, vážení tenisté!

Výbor TO TJ Břevnov si Vás tímto dovoluje co nejsrdečněji pozvat na nový
klubový turnaj smíšených dvojic.

Turnaj se bude konat v sobotu 1. 9. 2018, v případě nepříznivého počasí
v tomto termínu pak v náhradním termínu 8. 9. 2018.

V případě přesunutí turnaje na náhradní termín budou všichni přihlášení
účastníci neprodleně o této skutečnosti informování emailem a také na
nástěnce v klubu.

Turnaje se mohou zúčastnit členové TO TJ Břevnov, případně je možné, aby
v páru byl jeden hráč z řad veřejnosti, vždy však maximálně jeden. V případě, že
se chcete turnaje zúčastnit, ale nemáte k sobě partnera, přihlaste se do skupiny
jednotlivců a před začátkem turnaje budou z této skupiny složeny dvojice
ředitelem turnaje Michalem Kociánem.

Před zahájením turnaje bude podle počtu přihlášených dvojic rozhodnuto o
hracím systému, rozdělení do pavouku nebo skupiny, hra na jeden či dva sety
atd. Systém bude zvolen tak, aby každý pár odehrál minimálně dvě utkání.
Turnaj nebude rozdělen dle věkových kategorií, či výkonnosti.

Součástí turnaje bude i menší občerstvení včetně závěrečné večerní grilovačky.

Přihlášení do turnaje můžete provést buď zapsáním se do přihlašovací tabulky
vyvěšené na nástěnce v klubovně, případně mailem na michal.kocian@post.cz.
Přihlásit je možno buď kompletní dvojici, případně jednotlivce, kterému bude
přiřazen partner před zahájením turnaje. V případě, že jeden z přihlášen dvojice
není členem TO TJ Břevnov, vyznačte tuto skutečnost u konkrétního jména
písmenem „V“. Do skupiny jednotlivců se smí přihlásit pouze člen TO TJ
Břevnov.

Organizací turnaje byl pověřen místopředseda Výboru TO TJ Břevnov Michal
Kocián
a předseda Výboru TO TJ Břevnov Jan Mikolášek.

Žádáme všechny členy TO, aby se v případě zájmu do turnaje přihlásili co
nejdříve, aby bylo možné alespoň v částečném předstihu odhadnout počet jeho
účastníků, a to zejména s ohledem na zajištění občerstvení, odpovídajícího
počtu míčů, přípravu potřebných tabulek, pavouků apod.

Uzávěrka přihlášek: 30. 8. 2018, 22.00 hod. Po tomto termínu již nemusí být
přihláška přijata. O každé později podané přihlášce rozhodne organizátor
turnaje samostatně.

Prezentace účastníků: 1. 9. 2018 8:30, prezentace se musí zúčastnit všichni
přihlášení, případně musí informovat ředitele turnaje.

Zahájení hry: 1. 9. 2018 9:00

V Praze dne 8. 8. 2018

Za Výbor TO TJ Břevnov
Michal Kocián,
místopředseda TO TJ Břevnov