Orgány TO

Orgány TO

Výbor tenisového oddílu TJ Břevnov 

Michal Kocián – předseda
Ingrid Czudková – místopředsedkyně
Ondřej Eremiáš
Libor Křinecký
Radek Štědronský

 Petr Jedlička – hospodář TO

Výbor tenisového oddílu TJ Břevnov

Jaromír Cenkl – předseda KK
Jan Židů – místopředseda KK
Robert Falbr