Pravidla rezervací

Jak si u nás můžete zarezervovat kurt

Možnosti rezervace kurtů se liší v letní a zimní sezoně. Jelikož disponujeme širokou členskou základnou včetně mládeže je v letní sezoně možnost rezervace kurtů pro veřejnost tímto částečně omezena, nicméně i tak si u nás veřejnost najde dost prostoru pro své sportovní aktivity. V zimní sezoně mají členové i veřejnost prostřednictvím rezervačního systému  možnost rezervace hodin pouze v závislosti na volné kapacitě kurtů.

Pravidla rezervací letní sezoně

Členové: 

 • rezervace kurtů pro členy TO probíhá v letní sezóně přes rezervační systém nebo telefonicky na tel. čísle 603 806 002, kurt lze rezervovat maximálně 2 kalendářní dny před samotným termínem rezervace
 • rezervovat kurt je možné pouze na 1 hodinu, v případě čtyřhry na 2 hodiny
 • platba rezervace v případě hry s hostem probíhá v hotovosti nebo přes finanční kredit v rezervačním systému, finanční kredit lze navýšit z bankovního účtu nebo platební kartou,  přímá platba kartou na kurtech není možná
 • v případě ztráty hesla do rezervačního systému využijte možnosti automatické obnovy v menu pro přihlášení do systému

Veřejnost:

 • rezervace kurtů pro veřejnost probíhá v letní sezóně jen telefonicky na tel. čísle 603 806 002, kurt lze rezervovat maximálně 1 kalendářní den před samotným termínem rezervace
 • rezervovat kurt je možné pouze na 1 hodinu, v případě čtyřhry na 2 hodiny
 • hráči si mohou založit účet v rezervačním systému, na který si mohou nahrát finanční kredit, finanční kredit lze navýšit z bankovního účtu nebo platební kartou, přímá platba kartou na kurtech není možná
 • dlouhodobé rezervace hodin na celou sezonu nejsou možné

Pravidla rezervací zimní sezoně

 

 • rezervace kurtů probíhá v zimní sezóně prostřednictvím rezervačního systému nebo telefonicky na tel. čísle 603 806 002
 • pro rezervaci hodin je nutné, aby hráč měl dostatečný finanční kredit v rezervačním systému, jinak nelze rezervaci akceptovat (výjimkou jsou noví zájemci o hru v naší hale)
 • finanční kredit lze navýšit převodem z bankovního účtu (rychlost připsání finančního kreditu závisí na zpracování příkazu Vaší bankou) nebo platební kartou (rychlost připsání finančního kreditu je v řádu desítek sekund)
 • storno rezervované hodiny lze provést maximálně 36 hodin před zahájením rezervované hodiny, v případě, že zákazník stornuje hodinu po této lhůtě finanční hodnota rezervace propadá
 • v případě, že máte zájem o dlouhodobou rezervaci na celou sezonu informujte se v sekci Hala