Zveme vás na klubový turnaj ve dvouhře a čtyřhře

Zveme vás na klubový turnaj ve dvouhře a čtyřhře

Vážení členové TO TJ Břevnov, vážené tenistky, vážení tenisté! Výbor TO TJ Břevnov si Vás tímto dovoluje co nejsrdečněji pozvat na tradiční klubový turnaj pro členy TO TJ Břevnov, který se bude konat o víkendu 15. – 16. 9. 2018, v případě nepříznivého počasí v tomto termínu, bylo náhradní datum konání turnaje stanoveno na 22. – 23. 9. 2018.

Turnaje dvouher a čtyřher jsou letos vypsány pro tyto výkonnostní a věkové kategorie:

1. DVOUHRY (sobota 15. 9. 2018 – ukončení registrace v 8.30 hod.!):

 • závodní hráči (hráči s aktuálně platnou registrací ČTS)
 • závodní hráčky (hráčky s aktuálně platnou registrací u ČTS)
 • rekreační hráči
 • rekreační hráčky
 • veteráni 60+ (hráčky a hráči, kteří již dosáhli, popř. v roce 2018 dosáhnou, věku 60 let)
 • žáci (žákyně a žáci, kteří nepřekročili, popř. v roce 2018 nepřekročí, věku 15 let)

2. ČTYŘHRY (neděle 16. 9. 2018 – ukončení registrace v 9.00 hod.!):

 • čtyřhra do 100 let (věkový součet hráček a hráčů v páru je nižší nebo roven 100 letům)
 • čtyřhra nad 100 let (věkový součet hráček a hráčů v páru je vyšší než 100 let)

Každý hráč se smí přihlásit pouze do jedné kategorie turnaje ve dvouhře a jedné ve čtyřhře!

Pokud se některá z výše uvedených kategorií nenaplní alespoň 4 účastníky (páry), přihlášení hráči (páry) se přesunou do jí nejpodobnější kategorie. Např. když nebude po skončení registrace dostatek přihlášených žen a dívek v kategorii "dvouhra závodních hráček", tato kategorie se zruší a přihlášené zájemkyně o hru budou moci startovat v kategorii "dvouhra rekreačních hráčů" apod. Každý hráč (pár) má právo na svoji žádost startovat ve vyšší výkonnostní kategorii. Např. rekreační hráč může hrát v kategorii „závodní hráči“ apod.

Organizací turnaje byl pověřen místopředseda Výboru TO TJ Břevnov Michal Kocián, kterému bude asistovat člen Výboru TO TJ Břevnov Radek Štědronský.

Žádáme všechny členy TO, aby se v případě zájmu do turnaje přihlásili co nejdříve, aby bylo možné alespoň v částečném předstihu odhadnout počet jeho účastníků, a to zejména s ohledem na zajištění občerstvení, odpovídajícího počtu míčů, přípravu potřebných tabulek, pavouků apod.

Uzávěrka přihlášek: 13. 9. 2018, 22.00 hod. Po tomto termínu již nemusí být přihláška přijata. O každé později podané přihlášce rozhodne organizátor turnaje samostatně.

Do turnaje se lze přihlásit těmito způsoby (stačí uvést své celé jméno a zvolenou kategorii turnaje):

 1. zápisem do archu visícího na klubové nástěnce,
 2. přihláškou zaslanou na e-mailovou adresu Michala Kociána: michal.kocian@post.cz.

Systém a způsob hry pro jednotlivé výkonnostní a věkové kategorie budou stanoveny až po ukončení registrace, a to na základě jejich obsazenosti. Při systému hry ve skupinách budou při rovnosti získaných bodů použita pomocná kritéria v následujícím pořadí:

 • Počet bodů ze vzájemných utkání
 • Rozdíl setů ze vzájemných utkání
 • Rozdíl gamů ze vzájemných utkání
 • Počet vyhraných gamů ze vzájemných utkání
 • Rozdíl setů ze všech utkání
 • Rozdíl gamů ze všech utkání
 • Počet vyhraných gamů ze všech utkání
 • Los

Praha 29. 8. 2018

Za Výbor TO TJ Břevnov

Michal Kocián