Orgány TJ

Orgány TJ

Výkonný výbor TJ Břevnov, z. s. 

Jaroslav Jonáš – předseda
Ingrid Czudková – místopředsedkyně
Michal Kocián
Radek Štědronský
Ondřej Eremiáš

Petr Jedlička – hospodář TJ

Revizní komise TJ Břevnov, z. s. 

Jaromír Cenkl – předseda RK
Jan Židů – místopředseda RK
Robert Falbr