Orgány VO

Orgány VO

Výbor volejbalového oddílu TJ Břevnov:

MUDr. Michal Fillo – předseda

Ing. Lukáš Kruml – místopředseda a pokladník

Ing. arch. Jan Havlíček– člen výboru