Historie

Historie

Pionýrské doby

Začátek snah o výstavbu tenisového areálu  se datuje do poloviny 70. let 20. století, kdy si skupina břevnovských tenisových nadšenců pod vedením Ing. Karla Šilhana začala plnit svoje sny o vybudování  tenisového klubu, tenkrát pod záštitou TJ Břevnov, který v té době  zaštiťoval sportovce až v 10 sportovních oddílech. Kdo mohl tenkrát tušit, že v tělovýchovné jednotě nakonec zůstanou jen oddíly dva, a to tenis a volejbal. Stavba tenisového areálu započala v roce 1975  v tzv. Akci Z.  Areál se budoval svépomocí stovkami brigádnických hodin zakládajících členů. První skutečná tenisová sezona  započala až v roce 1982, přičemž samotná kolaudace areálu proběhla v prosinci toho roku. Karel Šilhan vykonával funkci předsedy tenisového oddílu dlouhých 25 let až do roku 2007.

Nová klubovna

Původní klubovna z dob výstavby areálu sloužila svému účelu přes 30 let a byla svědky nespočet sportovních klání i společenských událostí.   Narušená statika spojená s nestabilním podložím však dlouhodobě vytvářela otazníky jak s ní dále naložit. Tehdejší Výkonný výbor TJ pod vedením Dimitrije Cureva rozhodl o výstavbě nové moderní klubovny.  I přes řadu peripetií, které nové věci  často provázejí se nakonec klubovnu podařilo  postavit a v roce 2018 zkolaudovat, čímž se otevřely možnosti  celosezonní provoz.

Hala

Historie haly se začala v myslích některých členů začala psát již před více než 15 lety. Od myšlenek k realizaci však uběhlo  spoustu vody, a konkrétnější obrysy tomuto nápadu dala až výstavba nové klubovny. Nakonec většina členů na valné hromadě rozhodla, že podporuje úsilí výkonného výboru na získání dotace na výstavbu tenisové haly, kterou se v roce 2019 podařilo získat. Samotná první stavba haly proběhla v listopadu 2020, přičemž první sezona byla zcela zásadně ovlivněna pandemickou situací.

Bílá místa historie

Autor  si je vědom, že tento text nepopisuje dokonale dnes již více jak  40. letou historii břevnovského tenisu, pokud byste chtěli tuto sekci doplnit o svoje vzpomínky a zážitky z klubového života, budeme za to vděční.