S tenisovými kurty bude sousedit venkovní fitness centrum

Vážení členové TJ Břevnov,

Výkonný výbor TJ Břevnov Vás tímto chce informovat, že uzavřel jednoletou smlouvu o pronájmu pozemku za tenisovou zdí (dříve používaný, jako zahrádka občerstvení) s firmou The Gym House, s.r.o. Ta zde bude provozovat venkovní fitness centrum – ukázka prostoru viz vizualizace. Součástí smlouvy jsou také podmínky o dodržování hlukových limitů ze strany fitness centra tak, aby nedocházelo k narušení režimu našeho klubu. Návštěvníci fitness centra nebudou využívat zázemí naší klubovny.
V průběhu dubna budou na pozemku probíhat přípravné práce, odvážení zeminy, rovnání atd.

Členům TJ Břevnov, kteří by chtěli navštěvovat fitness centrum včetně skupinových lekcí, bude poskytnuta sleva 30 %.

Podrobnější informace budou všem členům k dispozici na valné hromadě TJ.

Za výbor TJ Břevnov
Petr Jedlička
předseda výkonného výboru

vizualizace