Pronájem tenisových dvorců veřejnosti je až do odvolání pozastaven!

Výbor tenisového oddílu TJ Břevnov, z. s., si dovoluje upozornit všechny nečleny TO, kteří byli v minulých sezónách zvyklí náš areál navštěvovat, že pronájem tenisových dvorců veřejnosti je až do odvolání pozastaven! Důvodem tohoto opatření jsou probíhající stavební práce související s rekonstrukcí tenisové klubovny v areálu TO. Děkujeme všem tenistkám a tenistům z řad veřejnosti za pochopení.