Důležitá informace k otevírání příspěvků uveřejněných na tomto webu, jejichž obsah je chráněn interním heslem!

Náš webhostingový provider na server nedávno implementoval ochranu před robotickými útoky na CMS (systém pro správu webového obsahu), takže u někoho by se mohl nově vyskytnout problém s otevíráním příspěvků, jejichž obsah je chráněn heslem.  

 

Pokud se tedy někomu po zadání interního přístupového hesla, které má 11 znaků a měli by ho znát všichni členové TJ Břevnov, z. s., zobrazí další okno s požadavkem na vyplnění uživatelského jména (User name) a hesla (Password), nechť do obou dvou okének zadá "cms". Poté se mu už příslušný příspěvek s obsahem chráněným heslem bez problémů otevře.