Zapsaný spolek TJ Břevnov změnil ke 13. lednu 2016 své sídlo!

logo

 

Vážené členky a vážení členové TJ Břevnov,

oznamujeme Vám, že z ryze praktických důvodů Výkonný výbor TJ rozhodl o změně sídla TJ Břevnov, z. s. (IČ 00536318). Sídlo bylo přesunuto z adresy Bělohorská 246/69, 169 00 Praha 6 – Břevnov, na adresu Tomanova 941/21, 169 00 Praha 6 – Břevnov (adresa tenisového areálu). Tato změna byla zapsána v oddílu C vložce 127 spolkového rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, a to ke dni 13. 1. 2016.

Současně Vás informujeme, že Městský soud v Praze zapsal ke stejnému dni i změnu názvu našeho spolku. Původní název TJ Břevnov, o. s. (občanské sdružení) byl v souladu s usnesením Valné hromady TJ Břevnov pozměněn na TJ Břevnov, z. s. (zapsaný spolek). K této vynucené změně názvu došlo na základě § 216 NOZ.  

Praha 2. 2. 2016   

Za Výkonný výbor TJ Břevnov, z. s.

Ing. Dimitrij Curev – předseda
a
Jan Židů – místopředseda