Zahájení sezóny 2017 na tenisových dvorcích TJ Břevnov, z. s., bylo stanoveno na 16. dubna, veřejnost si však zatím nezahraje!

Vážení tenisoví přátelé,

oznamujeme všem členům TO TJ Břevnov, že oficiální zahájení sezóny 2017 na tenisových dvorcích TJ Břevnov bylo stanoveno na 16. dubna, tj. na velikonoční neděli, resp. Boží hod velikonoční. Současně upozorňujeme všechny nečleny, že pronájem tenisových dvorců veřejnosti je do odvolání pozastaven a obnoví se až po kolaudaci nové klubovny (hospodářské budovy)! Děkujeme za pochopení.

Praha 10. 4. 2017

Za Výbor TO TJ Břevnov

Jan Židů – hospodář