Tenisová sezona 2018 začíná v sobotu 14. dubna

Tenisová sezona 2018 začíná v sobotu 14. dubna

Vážení členové TO TJ Břevnov,

vzhledem k tomu, že přípravy tenisových kurtů v našem areálu se již blíží do finiše, chtěli bychom Vám oznámit, že tenisová sezona 2018 odstartuje  již tuto sobotu tedy 14. dubna 2018 v 8 hodin! V prvním týdnu provozu budou členům k dispozici 3 kurty, kurt č.4 plánujeme zprovoznit do 20. dubna.

Prostory klubovny Vám budou k dispozici, nicméně bychom Vás chtěli upozornit, že na začátku sezony bude probíhat ještě kompletace vybavení klubovny za provozu areálu, prosíme tedy o Vaši shovívavost. To se týká i dovávky teplé vody, která  by měla být zprovozněna v první polovině května, zde jsme závislí na napojení našeho pozemku na plynovodní řad, v prvních týdnech provozu  tedy poteče v šatnách pouze studená voda.

Zároveň bychom chtěli upozornit, že jako každou sezonu jsou nezbytnou podmínkou pro rezervaci kurtů zaplacené členské příspěvky.  Na člena bez zaplacených členských příspěvků se bude pohlížet jako na hosta člena oddílu či jako na veřejnost, a bude povinnen zaplatit poplatek za každou odehranou hodinu. Stejně tak klíčky od skříněk budou jednotlivým nájemcům předány až po uhrazení příspěvku, klíče budou předávat správci areálu. Hrazení členských příspěvků či poplatků za skříňky v hotovosti není možné.

Telefonní číslo pro rezervace kurtů zůstává stejné jako v minulých letech 603 806 002.

Sportu zdar a tenisu zvlášť

Těšíme se na Vás

Za Výbor TO

Petr Jedlička, hospodář TO