Tenisová školička pro děti

Vítejte na informační stránce tenisové školičky TO TJ Břevnov!

 

T E N I S O V Á    Š K O L I Č K A    2 0 1 8

 

Vzhledem k omezené kapacitě budeme v letošní sezoně přijímat začátečníky pouze ve věku 4 – 7 let. Děti, kteří již zkušenosti s tenisem mají, lze přijmout po dohodě s garantem mládežnického tenisu Michalem Kocianem.

Od dubna 2018 budou probíhat tréninky tenisové školičky opět přímo v tenisovém areálu TJ Břevnov, nově se zázemím  moderní budovy naší klubovny. Zastávka autobusu “Rozýnova” je přímo před areálem a ani s parkováním aut není v této lokalitě problém. Na zimní období zajišťujeme pronájem tenisových hal v blízkém okolí. Tenisová školička bude mít pro letní sezónu v tenisovém areálu TJ Břevnov k dispozici jeden tenisový minidvorec, odrazovou stěnu a jeden standardní dvorec s antukovým povrchem.

Náplň tréninků je   uzpůsobena věku, fyzickým předpokladům a výkonnosti dětí. U těch nejmladších je samozřejmě nutné zaměřit se především na rozvoj všestranných pohybových dovedností, obratnosti a reakcí, ale i v této věkové kategorii budou děti pozvolna seznamovány se základy tenisové techniky.

Tělovýchovnou jednotu Břevnov, z. s., v roce 2017 finančně podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy!

S rostoucím věkem se pak bude zvyšovat důraz na nácvik a zdokonalování  jednotlivých tenisových úderů, aniž by se však zcela upustilo od pohybové přípravy a doplňkových sportovních aktivit.

Co se týče tréninkové frekvence, zájemci si mají možnost vybrat mezi 2 typy kurzů, a to s 1 nebo 2 hodinami týdně, přičemž tréninky budou probíhat ve skupinách za účasti nejvýše 4 dětí. Časový harmonogram tréninkových hodin se budeme snažit nastavit dle časových možností dětí i rodičů, ale rovněž s přihlédnutím k provozním podmínkám dotčených sportoviš i samotné školičky.

Tělovýchovnou jednotu Břevnov, z. s., v roce 2017 finančně podpořila Městská část Praha 6!


V závislosti na tréninkové frekvenci Vám nabízíme tyto varianty letního cyklu 2018:  

Letní cyklus (duben – červen 2018 + září – říjen 2018):

a) 15 hodin / trénink 1x týdně = 2 100 Kč,

b) 30 hodin / trénink 2x týdně = 3 900 Kč.

Ceny zimního cyklu budou stanoveny až na základě předběžného počtu zájemců.


Velkým bonusem pro všechny děti  umístěné v tenisové školičce bude možnost využívání tenisových dvorců TJ Břevnov i mimo rámec této školičky, a to za značně zvýhodněných podmínek (v porovnání s jinými zájemci o hru na našich dvorcích či uchazeči o členství v klubu). 

Pokud Vás a Vaše ratolesti naše nabídka oslovila, nebo byste chtěli získat podrobnější informace, neváhejte a kontaktuje nás na e-mailové adrese skolicka@tenisbrevnov.cz, popř. na telefonním čísle 778 045 963.

Těšíme se na Vás a budeme velice rádi, když  informace o tenisové školičce TJ Břevnov budete sdílet mezi svými přáteli, příbuznými a známými.

 

Praha 2. 4. 2018

Za tenisový oddíl TJ Břevnov

Michal Kocián – garant mládežnického tenisu TJ Břevnov, místopředseda tenisového oddílu