Předsedou TJ Břevnov se stal Petr Jedlička, tenisty povede Jan Mikolášek

Předsedou TJ Břevnov se stal Petr Jedlička, tenisty povede Jan Mikolášek

Nové výbory TJ Břevnov i tenisového oddílu zvolené v úterý 27. února už začaly pracovat. Na ustavujících schůzích si jejich členové rozdělili kompetence a hned společně začali řešit nejdůležitější téma: dokončení nové klubovny tenisového oddílu. 

Předsedou tělovýchovné jednoty se stal Ing. Petr Jedlička, který bude zároveň i hospodářem. Funkce místopředsedy se ujal Ing. Jan Mikolášek, jediný člen výboru z předešlého volebního období. Tenisový oddíl povede Jan Mikolášek, místopředsedou mu bude Michal Kocián a jako hospodář zůstává i zde Petr Jedlička.

Rozdělení agendy ve výkonném výboru TJ Břevnov:
Ing. Petr Jedlička – předseda, ekonomická agenda
Ing. Jan Mikolášek – místopředseda, správa budovy na Bělohorské
JUDr. Soňa Illner Pajerová – právní agenda
Mgr. Jaroslav Beránek – správa webových stránek
Michal Kocián – Sportovní a organizační činnost

Složení výboru tenisového oddílu:
Ing. Jan Mikolášek – předseda
Michal Kocián – místopředseda
JUDr. Soňa Illner Pajerová
Mgr. Martin Vadas
Radek Štědronský

Společnými silami se členové obou výborů začali věnovat dokončení nové klubovny v tenisovém areálu. K řešení jsou tři hlavní témata: napojení budovy na rozvod plynu, právní agenda, zařízení interiérů a využití místnosti původně plánované pro komerční účely. Cíl je jasný, vše by mělo směřovat k tomu, aby byl sportovní areál připraven k užívání od začátku jarní sezony.