Pravidla pro hru a chování v areálu TJ Břevnov

Pravidla pro hru a chování v areálu TJ Břevnov

Vážení tenisoví přátelé, dovolte, abychom Vás touto cestou informovali, že tenisové dvorce v tenisovém areálu TJ Břevnov, z.s., byly v souladu s usnesením vlády ze dne 6. 4. 2020 k datu 20. 4. 2020 otevřeny.

Chceme Vás ujistit, že budeme dodržovat veškerá opatření a nařízení vlády v době pandemie COVID-19.

Všichni návštěvníci areálu jsou povinni se s níže uvedenými pravidly seznámit a dodržovat je.

Pravidla pro hru a chování v areálu

 1. Vstup do tenisového areálu je povolen pouze osobám bez jakýchkoliv zdravotních problémů infekčního charakteru s nebezpečím přenosu
 2. Hra je možná v maximálním počtu 2 hráčů na každé straně kurtu
  Hráči jsou povinni mimo dvorec používat roušku a za všech okolností dodržovat bezpečné rozestupy minimálně 2 metry
  Při střídání hráčů na dvorci je potřeba počkat, než končící hráči dvorec opustí, teprve poté mohou na dvorec vstoupit hráči, kteří jdou hrát po nich
  Po skončení hracího času jsou hráči povinni bezodkladně opustit areál
 3. WC před šatnami jsou otevřené (dámské i pánské), sprchy a šatny zůstávají uzavřené
 4. Otevírací doba se řídí hracím řádem
 5. Správce areálu se nachází v budově a kontakt s ním je možný pouze při dodržení pravidel týkající se ochrany v době pandemie (zejména nošení roušky, odstup 2 m)
 6. Shlukování a shromažďování více než 2 osob je přísně zakázáno
 7. Doprovodu hráčů je zakázán vstup na dvorce, po dobu tréninku hráčů areál opustí, počká v autě, parku tj. mimo areál tenisového klubu
 8. V případě, že dojde některým ze členů, hostů, hrající veřejnosti či doprovodu hráčů k opakovaného porušení těchto pravidel, má správce areálu a členové VV TJB a VTO právo takové osobě zakázat vstup do areálu
 9. Tato pravidla může výbor TO měnit dle aktuální situace COVID-19

Pravidla tenisového areálu platí pro všechny hráče a hráčky a jejich doprovod.

Děkujeme za respektování uvedených pravidel a těšíme se na Vaší návštěvu.

VTO a VV TJ Břevnov, z.s.