Tělovýchovnou jednotu Břevnov, z. s., finančně podpořil Magistrát hl. m. Prahy!

Tělovýchovnou jednotu Břevnov, z. s., finančně podpořil Magistrát hl. m. Prahy!

TJ Břevnov, z. s., finančně podpořil Magistrát hl m. Prahy! Jedná se o poskytnutí investiční dotace na dostavbu šaten v tenisovém areálu a poskytnutí neinvestiční dotace na provoz a údržbu tohoto areálu. 

www.praha.eu