Aktuální informace: konec sezony, hala, covid-19

Aktuální informace: konec sezony, hala, covid-19

Vážení členové TJ Břevnov, 

v této složité době bychom Vás chtěli informovat o současné situaci v našem tenisovém klubu.

Na základě poptávky ze strany členů držíme i nadále „letní“ provoz, za podmínek, jež jsou v souladu s nařízeními vlády. Zároveň apelujeme na Vaše zodpovědné chování, abychom nezvyšovali riziko přenosu nákazy. Tento provoz budeme držet, dokud počasí povolí, zatím počítáme s minimálním provozem do neděle 1. 11. 2020. O přesném termínu ukončení letní sezony Vás budeme informovat krátkou zprávou formou newsletteru.

Současně i nadále připravujeme zimní tenisovou sezonu v nové nafukovací hale. Zdravotní situace v naší zemi nepřeje sportování ve vnitřním prostředí (mezi něž patří i tenisové haly), a není tedy jisté, zda budeme moci halu v zimní sezoně využívat.
Přesto nám naše smluvní situace spojená s dotací od hlavního města Prahy nedává jinou možnost než halu postavit a stavbu haly zkolaudovat, aby dotace mohla být řádně vyúčtována. Finanční rizika spojená s nepostavením a nezkolaudováním haly jsou natolik vysoká, že není jiná cesta než halu postavit. Zároveň bude výkonný výbor sledovat situaci v podobě státních podpor pro sportovní kluby směřující ke zmírnění následků současné situace. Halu je nutné postavit včas také s ohledem na počasí než povrch kurtů promrzne a stane se nehratelným.

Stavba samotné haly bude probíhat v první dekádě měsíce listopadu s předpokladem dokončení do 10. listopadu 2020. Dále pracujeme na tom, aby nám byl povolen zkušební provoz, jež po nás vyžaduje stavební úřad, abychom byli připraveni na spuštění provozu, až to situace umožní.

S pozdějším spuštěním provozu souvisí i Vaše platby za dlouhodobé celosezonní rezervace, které jste již provedli. Je jisté, že sezona nezačne 2. listopadu, jak bylo původně avizováno.

O Vámi zaplacené částky nepřijdete, finanční hodnota za nevyužité hodiny (z důvodu vládních nařízení) Vám bude vrácena na Váš kreditní účet v rezervačním systému.

V případě, že situace neumožní ani v následujícím období využívání haly, budeme na základě Vašich žádostí vracet finační částky na Váš bankovní účet, a to vždy v měsíčních intervalech. Bez Vaší písemné žádosti budou peníze opět automaticky převedeny na Váš kreditní účet.


Děkujeme za pochopení
VV TJ Břevnov, z.s.