Aktuality

Aktuality

Chráněno: Informace před začátkem tenisové sezony

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem...

Partnerství TJ Břevnov s hlavním městem Prahou pokračovalo i v roce 2022

Hlavní město Praha poskytlo v roce 2022 na provoz tenisového areálu Tomanova 2480/5 prostřednictvím svého dotačního Opatření III. Provoz sportovního...

Podpora Národní sportovní agentury v roce 2022

Národní sportovní agentura se stala v roce 2022 nejvýznamnějším partnerem klubu. V dotačních programech Můj Klub a Provoz a údržba...