Hlavní město Praha dlouhodobě podporuje TJ Břevnov

Hlavní město dlouhodobě podporuje TJ Břevnov, v letošním roce získal TJ Břevnov obdržel provozní dotaci ve výši 305 000,- Kč z opatření III. Provoz sportovního zařízení. Současně TJ Břevnov patří pod záštitou Pražského tenisové svazu mezi realizátory opatření I. Systémový rozvoj sportu dětí a mládeže. Na základě tohoto dotačního titulu jsme získali podporu ve výši 161 147, Kč.

Děkujeme za podporu !