Chráněno: Žaloba na neplatnost rozhodnutí orgánu spolku z 9. 1. 2017 byla 7. 9. 2017 Obvodním soudem pro Prahu 6 zamítnuta, žalující strana se 27. 12. 2017 proti tomuto rozsudku odvolala!

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.