Výbor

Výbor tenisového oddílu TJ Břevnov (výkonný orgán TO):

Michal Kocián – předseda
Ingrid Czudková – místopředsedkyně
Ondřej Eremiáš
Libor Křinecký
Radek Štědronský


Hospodář tenisového oddílu:

Petr Jedlička