Kontrolní komise

Kontrolní komise tenisového oddílu TJ Břevnov (kontrolní orgán TO):

Jaromír Cenkl – předseda KK

Jan Židů – místopředseda KK

JUDr. Robert Falbr