Poplatky za hru na dvorcích

Poplatky za hru na dvorcích TO TJ Břevnov

Poplatky stanovuje článek 8 písm a), b) a c) Herního řádu TO TJ Břevnov (viz níže):

8. Poplatky za hru

a) Výši poplatků za hru hostů (do této kategorie patří i členové s udržovacím typem členství, tzv. „nehrající členové“) a veřejnosti stanovuje Výbor TO a jejich výběrem je pověřen správce areálu. Částky jsou stanoveny za každou započatou hodinu.

Hosté a členové s udržovacím typem členství na dvorcích č. 1 – 4:
do 16 hodin od 16 hodin víkend
1 host či nehrající člen 100 Kč 100 Kč 100 Kč
2 hosté či nehrající členové 150 Kč 150 Kč 150 Kč
3 hosté či nehrající členové 200 Kč 250 Kč 200 Kč
Veřejnost na dvorcích č. 1 – 4:
1 až 4 hráči na dvorci 250 Kč 350 Kč 250 Kč

Hosté a členové s udržovacím typem členství na dětském mini dvorci:
1 host či nehrající člen do 14 let bez poplatku
2 a více hostů či nehrajících členů 50 Kč
Hosté a členové s udržovacím typem členství na dětském mini dvorci:
Pronájem celého mini dvorce 150 Kč
Hra členů s udržovacím členstvím a veřejnosti u odrazové stěny:
každý hráč do 14 let u odrazové stěny 20 Kč
každý hráč starší 14 let u odrazové stěny 30 Kč

b) Veškeré poplatky za hru hostů, členů s udržovacím typem členství a veřejnosti, které jsou stanoveny čl. 8 písm. a) tohoto Řádu, je nutné správci areálu uhradit ještě před zahájením hry.

c) Za úhradu poplatku za hru dle čl. 8 písm. a), b) tohoto Řádu osobně zodpovídají:

– v případě hry hosta (hostů): člen TO, který si hosta (hosty) pozval;

– v případě hry člena (členů) s udržovacím typem členství: sám tento člen (členové);

– v případě hry veřejnosti: správce areálu.